AKTUÁLNĚ
Novinky O nás Reference Služby Kariéra Kontakty
Ostatní dokumentace
  • v oboru energetiky - generely zásobování plynem
  • v oboru vodohospodářském - studie odkanalizování (včetně dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení)
  • v oboru životního prostředí - plány, eventuálně generely místních systémů ekologické stability (ÚSES) regionů, katastrálních území měst, krajů.
  • programy a strategie rozvoje regionů a mikroregionů
  • programy obnovy venkova